Proponowany porządek zebrania Rady Osiedla Stołczyn - 25.01.2018

PROPONOWANY PORZĄDEK

ZEBRANIA RADY OSIEDLA STOŁCZYN

 W DNIU 25.01.2018

 

 

  1. Otwarcie zebrania, stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  4. Omówienie korespondencji, która napłynęła do Rady Osiedla.
  5. Sprawy różne, wolne wnioski.
  6. Zakończenie obrad.