Uchwała Rady Osiedla Stołczyn w sprawie podziału środków finansowych na realizację zadań w 2017 roku

Nr uchwały: 
27/17
Data uchwały: 
09/02/2017
Kadencja: 
2015-2019