Uchwała w sprawie podziału środkow finansowych na realizację zadań w 2017 roku

Nr uchwały: 
27/2017
Data uchwały: 
09/02/2017
Kadencja: 
2015-2019