Uchwała w sprawie przyjęcia planu finansowego na 2017 rok