Uchwała w sprawie zaopiniowania lokalizacji źródła ciepła opalanego paliwem gazowym

Nr uchwały: 
25/2017
Data uchwały: 
09/02/2017
Kadencja: 
2015-2019