Uchwała w sprawie zaopiniowania projektu ciągu pieszego w pasie drogowym ul. Leśnej

Nr uchwały: 
19/2016
Data uchwały: 
20/10/2016
Kadencja: 
2015-2019