Uchwała Zarządu Rady Osiedla Stołczyn w sprawie przyjęcia projektu planu rzeczowo-finansowego na 2018 rok