Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla Stołczyn w 2017 roku