Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2018 rok